DAIGAKU STYLE

高校生対象の大学情報誌
Photograph: Akihiko Sonoda
Yoshio Katayama,
Yuichi Akiyama
Client: EIBI TSUSHIN CO.,LTD.